Pylon reklamowy przed firmą Rolf – Centrum Instalacyjno Grzewcze. Bryła o gabarycie 4 x 1,2 m osadowiona przed siedzibą firmy zlokalizowanej przy drodze krajowej spełnia funkcję wizerunkową oraz reklamową. Nowoczesna reklama wizualna jest dobrze widoczna z drogi dla kierowców. Pora nocną grafika pylonu jest podświetlona energooszczędnie LED.  Pylon reklamowy  wykonano z szarego kompozytu  aluminiowego RAL 7035 z bocznym błyszczącym modułem. Liternictwo podświetlane energooszczędnie LED. Aby przełamać prosta monolityczną bryłę pylonu zaprojektowano boczny czerwony moduł mocowany do głównego poszycia pylonu, nadając bryłę bardziej przestrzenny charakter. Boczna maskownica pylonu w czerwonym błysku.

Solidna stalowa konstrukcja wykonana pod montaż kotwienia na fundamencie. Wykonanie fundamentu w gestii Inwestora.

pylon reklamowy przed firma Rolf - producent pylonów advert

pylon reklamowy przed firmą Rolf - advert producent pylonów

pylon reklamowy przed firmą Rolf-producent pylonow advert

ZOBACZ INNE PYLONY PRZED SIEDZIBĄ FIRMY

ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA   edyta@advertstudio.com.pl              t.  519 135 498